TRANG TRÍ CỬA HÀNG & TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

ĐỐI TƯỢNG:

 • Quản lí cửa hàng
 • Trưởng, phó phòng phụ trách bán hàng, Marketing
 • Phụ trách thiết kế
 • MỤC TIÊU KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:

 • Tìm hiểu nguyên tắc trưng bày hàng hóa
 • Cách thức sắp xếp và thiết kế cửa hàng
 • Những điều cần xem xét trong trưng bày
 • Đánh giá các cách trưng bày
 • NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

  PHẦN NỘI DUNG
  Tìm hiểu nguyên tắc trưng bày hàng hóa
 • Biến người XEM thành người MUA
 • Cách thức làm cửa hàng hấp dẫn
 • Nghệ thuật trưng bày
 • Hoạt động cửa hàng
 • Thử đánh giá cửa hàng
 • Cách thức sắp xếp và thiết kế cửa hàng
 • Phân tích cấu trúc của một cửa hàng
 • 5 Nguyên tắc thị giác trong việc trưng bày
 • Tận dụng cấu trúc của cửa hàng
 • Phân loại hàng hóa
 • Bố trí khu vực
 • Những điều cần xem xét trong trưng bày
 • Lên kế hoạch trang trí bên trong cửa hàng
 • Đừng quên bên ngoài cửa hàng
 • Không khí cửa hàng
 • Đánh giá các cách trưng bày
 • Trình bày hàng hóa như thế nào
 • Những tiêu chí cần kiểm tra (check list)
 • Tác động đến thói quen mua sắm
 • PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Kiến thức thực tế kết hợp lý thuyết cơ bản
 • Học theo nhóm nhỏ và làm bài tập theo nhóm
 • Đóng vai thực hành, xử lý các tình huống thực tế
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • GIẢNG VIÊN

  Bà Ông Thị Xuân Bình - Tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Lasalle – Singapore. Bà đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa sản phẩm cho những công ty như: Chuỗi cửa hiệu ChayMart, Maxcom, Global Art (Singapore), PNJ, Unilever Việt Nam, VietBooks... Bà hiện là Giảng viên học phần Truyền thông tiếp thị của Việt Nam Hợp Điểm


  16 khóa học bán hàng