Logo VNCP

VNCP circle
TIẾP SỨC THÀNH ĐẠT ! RA VỚI 5 CHÂU ! CÔNG TY HỢP ĐIỂM – NHÀ TƯ VẤN DU HỌC CHUYÊN NGHIỆP TỪ NĂM 2000

sghd logo

Anh văn - Du học - Đào tạo Bán hàng & Tiếp thị - Anh văn - Du học - Đào tạo Bán hàng & Tiếp thị - Anh văn - Du học - Đào tạo Bán hàng & Tiếp thị
 

CÁC TRƯỜNG SINGAPORE

CÁC TRƯỜNG CANADA

CÁC TRƯỜNG MỸ

CÁC TRƯỜNG ÚC

CÁC TRƯỜNG NEW ZEALAND

CÁC TRƯỜNG HUNGARY

CÁC TRƯỜNG MALAYSIA

CÁC TRƯỜNG ANH

Bộ GD&ĐT công bố cấu trúc đề thi HSG quốc gia lớp 12 năm 2011

Chia sẻ

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011. Theo đó, đối với các môn thi 2 buổi, cấu trúc của đề thi có thay đổi.

Với môn Toán, đề thi ngày thứ nhất sẽ gồm 4 bài toán, một bài về phân môn Đại số; một bài về phân môn Giải tích; một bài về phân môn Hình học và một bài về phân môn Tổ hợp. Phân bố điểm cho các bài, mỗi bài 5 điểm.

Đề thi ngày thứ hai gồm 3 bài toán, một bài về phân môn Đại số; một bài về phân môn Số học và một bài về phân môn Tổ hợp hoặc Hình học. Điểm được phân bố:  một bài 6 điểm; hai bài còn lại, mỗi bài 7 điểm.

Với môn Vât lý, đề thi của mỗi ngày gồm không quá 5 câu. Nội dung đề thi ngày thứ nhất thuộc các phần Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử. Nội dung đề thi ngày thứ hai thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử và phương án thực hành. Điểm dành cho phương án thực hành không vượt quá 1/4 tổng điểm của hai ngày thi.

Môn Hóa học, đề thi mỗi ngày gồm từ 5 đến 7 câu. Nội dung đề thi của cả hai ngày bao gồm các vấn đề sau: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; liên kết hoá học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học; nhiệt động học hóa học, động hoá học, điện hóa học; nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho; kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn; dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch; phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch; đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa học lập thể, tính chất vật lí, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ; phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất ; xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ ; Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng; Lipit. Amino axit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

Bộ GD&ĐT lưu ý, nội dung đề thi ngày thứ nhất không bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ; nội dung đề thi ngày thứ hai chủ yếu bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ. Các vấn đề từ 1 đến 6 được phân bổ 24 điểm; các vấn đề từ 7 đến 11: 16 điểm.

Môn Sinh học, đề thi ngày thứ nhất bao gồm các phân môn: Tế bào học, Vi sinh học, Sinh học thực vật, Sinh học người và động vật. Đề thi ngày thứ hai bao gồm:  Tế bào học, Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học.

Với môn Tin học, đề thi mỗi ngày gồm 3 bài toán. Bài 1 (6 điểm): Bài toán có độ khó trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt. Bài 2 (7 điểm): Bài toán có độ khó trên trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt. Bài 3 (7 điểm): Bài toán có độ khó cao cả về giải thuật, cấu trúc dữ liệu lẫn cài đặt.

Từ năm học 2010-2011 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 02 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và 01 buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Theo GDTD

VIỆT NAM HỢP ĐIỂM
Tổ hợp Giáo dục và Truyền thông - Education & Media Group

Thành viên:

 
Cơ sở 1: Cty Hợp Điểm
& trường Anh văn Sài Gòn Hợp Điểm

 192 Lý Thái Tổ, Q.3
 Tel: +84 28 38337747 - 08 38337748
 Fax: + 84 28 38354518


Cơ sở 2: Cty Hợp Điểm
& trường Anh văn Sài Gòn Hợp Điểm

 
27 Lê Quý Đôn - Q.3
 Tel:  +84 28 39304930
 Fax: +84 28 3930 4978


  Văn phòng Cty Hợp Điểm tại Hà Nội

 Tầng 4 Tòa nhà NH Đông Á

 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
 Tel: +84 24 3623 1665

 Fax: + 84 24 3623 1667

web page hit counter hit counter